Αρχείο για Δεκέμβριος 2010

από τους FT

Σχολιάστε

Ομιλία του Σλαβόι Ζίζεκ στην Αθήνα (19/12/2010)

http://player.vimeo.com/video/17982982

Σχολιάστε

Διεθνής Έκθεση Ανταγωνιστικότητας και εργασία

Αντιγράφω ένα κομμάτι από τη Διεθνή Έκθεση Ανταγωνιστικότητας που περιγράφει την εργασία ως έναν από τους 12 πυλώνες της ανταγωνιστικότητας. Ο κυνισμός της διατύπωσης μου έκανε φοβερή εντύπωση, ειδικά σ’ συτή τη συγκυρία (ή μήπως λόγω αυτής της συγκυρίας δεν έπρεπε να μου κάνει;):

«7ος Πυλώνας: Αποτελεσματικότητα στην αγορά εργασίας

Η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία της αγοράς εργασίας εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι θα διατίθενται στις αποτελεσματικότερες χρήσεις στην οικονομία και θα τους δίνονται κίνητρα να αποδίδουν τα μέγιστα στην εργασία τους. Γι’ αυτό, οι αγορές εργασίας πρέπει να έχουν την ευελιξία να μετακινούν τους εργαζόμενους από τη μία οικονομική δραστηριότητα στην άλλη γρήγορα και με χαμηλό κόστος και να επιτρέπουν μεταβολές στους μισθούς χωρίς κοινωνικές παρεμβολές. Η σημασία του τελευταίου έγινε προφανής με δραματικό τρόπο στις δυσκολίες που συνάντησαν χώρες με άκαμπτες αγορές εργασίας- όπως η Ισπανία- να συνέλθουν από την πρόσφατη οικονομική ύφεση…».

Κοινωνική «παρεμβολή»!! ΤΩΡΑ!!!!

Σχολιάστε